Aplikácia vyvinutá pre lesné hospodárstvo, na spracovanie dát z mobilných zariadení štandardu PDA, na ktorých je použitá aplikácia firmy Latschbacher EVD – evidencia vyťaženého dreva a prípravu očistených a upravených dát na zápis do ostrej databázy. „Jango“ prijíma, spracováva a triedi dáta, vytvára inventúrne zostavy a reporty pre odosielateľov dát ako BackOffice.