Navrhneme bezpečnostnú politiku spoločnosti a zabezpečíme bezpečnostný audit. Navrhneme konfiguráciu hardvéru a serverového operačného systému podľa požiadaviek. Zaistíme inštaláciu a správu sieťových operačných systémov. Navrhneme konfiguráciu sieťových prvkov a zabezpečíme správu manažovateľných sieťových prvkov.