Ponúkame Vám montáž a servis GPS zariadení, nonstop monitorovacie pracovisko. Zabezpečíme dodávku, montáž a servis kľúčových bezpečnostných systémov, zabezpečovacích, prístupových, dochádzkových a stravovacích systémov. Ponúkame nonstop dispečerské pracovisko pre nahlásenie závad a technickú hot-line podporu.