Navrhneme zálohovací systém podľa požiadaviek a možností operačného systému. Zabezpečíme pravidelné zálohovanie údajov a v prípade potreby obnovíme  údaje zo zálohy.