Navrhneme a sprostredkujeme inštaláciu počítačov či počítačových sietí do internetu. Nakonfigurujeme routre, firewalli, antivírovú ochranu a spamové filtre. Zabezpečíme konfiguráciu VPN sietí cez internet a vzdialenej správy počítačov či sietí.