Zabezpečíme vývoj klientskych softvérových aplikácií, serverovo softvérových aplikácií a vývoj softvérových aplikácií na architektúre klient-server, ktoré sú vhodné na prácu v intranetovom, alebo internetovom prostredí.