Vytvoríme Vám elektronickú knihu jázd. Nakonfigurujeme prenos dát do PC prostredníctvom GSM/GPRS. Zabezpečíme špeciálne softwarové tlačové zostavy podľa požiadaviek. Vyhodnotíme a vykonáme analýzu dát u zákazníka.