Navrhneme a sprostredkujeme inštaláciu systému pre ochranu počítačov aj počítačových sietí pred škodlivým softvérom. Zabezpečíme odstránenie škodlivého softvéru z počítačov.