Ponúkame Vám montáž a servis GPS zariadení, nonstop monitorovancie pracovisko. Zabezpečíme dodávku, montáž a servis kľúčových bezpečnostných systémov, zabezpečovacích, prístupových, dochádzkových a stravovacích systémov